Chính sách cookie

Các tệp dữ liệu nhỏ thông qua việc người dùng sử dụng chính sách Cookie có thể được tải xuống máy tính cá nhân, laptop hay thiết bị di động người dùng truy cập trang web lần đầu tiên. Điều này sẽ cho phép máy chủ thu thập thông tin người dùng từ trình duyệt web. Các thông tin về hình duyệt web, giới thiệu và sở thích của người dùng sẽ được sử dụng để cho phép điều hướng dễ dàng hơn giữa các trang đồng thời cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng nói chung. Người dùng không bắt buộc phải chấp nhận chính sách Cookie từ chúng tôi và người dùng có lựa chọn chấp nhận, xóa hoặc từ chối các Cookies hiện tại bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt. Tuy nhiên việc chọn từ chối có thể làm cho trải nghiệm duyệt web chậm hơn trên trang web của chúng tôi.

Cách thực hiện cho phép, chặn hoặc xoá cookie?

Trường hợp bạn không đồng ý mang việc tiêu dùng cookie và công nghệ theo dõi của chúng tôi, bạn mang thể kiểm soát việc sử dụng cookie bằng phương pháp mua không truy cập hoặc tiêu dùng Website của chúng tôi, hoặc bạn mang thể cho phép, chặn hoặc xóa cookie thông qua nhiều cơ chế, bao gồm:

  1. Bạn với thể cập nhật và thay đổi tùy mua cookie cho Website trong phần Cài đặt cookie theo chính sách Cookie của chúng tôi.
  2. Một số trình duyệt cho phép cookie theo mặc định, nhưng các trình duyệt riêng lẻ mà bạn dùng  thể được cấu hình để chặn một số hoặc tất cả cookie, hoặc để thông báo với bạn trước lúc một cookie được thiết lập trên trình duyệt của bạn. Bạn mang thể đổi thay hoặc sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình bằng phương pháp truy cập Website của trình duyệt hoặc trong cài đặt của trình duyệt.
  3. Bạn sở hữu thể xoá bất kỳ cookie nào đã được cài đặt trong thư mục cookie của trình duyệt của bạn. Bạn cần truy cập trình duyệt riêng lẻ để nắm được cách xóa cookie.

Bạn vô hiệu hoá mọi cookie, mang thể bạn sẽ không lợi dụng được hết đa số mọi tính năng trên Website của chúng tôi và một số trang web sở hữu thể không hoạt động đúng.